Δημοσίευση στο περιοδικό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Από τα 214 καταστήματα, τα 10 είναι cash and carry και τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ, ενώ 110 από αυτά στεγάζονται σε ιδιόκτητους χώρους.
Παράλληλα, στον Όμιλο προστέθηκε ένα νέο Μέλος με δραστηριότητα στην Υδρα.

Για το 2009 στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι η λειτουργία τουλάχιστον δέκα νέων καταστημάτων, κυρίως στην περιφέρεια. Παράλληλα, στις αρχές του 2009 προστέθηκαν στο δυναμικό του Ομίλου πέντε νέα Μέλη, που διαθέτουν 16 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως η Αττική, η Πάτρα και η Φλώρινα.

Ο Όμιλος υλοποιεί τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα ανακαίνισης των καταστημάτων ώστε να αποκτήσουν αυτά  πιο σύγχρονη εικόνα και να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το πρόγραμμα ανακαίνισης υποστήριξε τα Μέλη και το 2008, οπότε και ανακαινίστηκαν συνολικά πέντε καταστήματα, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί και το 2009. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, το 2009 αναμένεται να εκσυγχρονισθούν αρκετά καταστήματα.

Μια από τις προτεραιότητες της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Οι κωδικοί private label αυξήθηκαν σε 215 το 2008 έναντι 200 το 2007 (διακινήθηκαν από τα καταστήματα, προϊόντα όπως ξηροί καρποί, μέλι, μαρμελάδα, χαλβάς κ.α.). Το 2009 η γκάμα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω και οι κωδικοί να αυξηθούν σε 245 με την προσθήκη προϊόντων όπως αλεύρι, ελαιόλαδο, είδη καθαρισμού, καλλυντικά, είδη ατομικής υγιεινής κ.α.

Πολλά Μέλη με την υποστήριξη του Ομίλου, παρέχουν στους καταναλωτές τους τα τελευταία χρόνια την δυνατότητα απόκτησης «Κερδοκάρτας», η πορεία της οποίας κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Η «Κερδοκάρτα» παρέχει έκπτωση στους καταναλωτές, οι οποίοι συγκεντρώνουν πόντους με τις αγορές τους.  

Ο αριθμός των εργαζομένων στα καταστήματα του Ομίλου αυξήθηκε το 2008 σε 1.804 άτομα. Ο  Όμιλος πραγματοποιεί εισαγωγές προϊόντων από την Ιταλία και συνεργάζεται, για την καλύτερη διακίνησή τους, με εταιρεία logistics. Παράλληλα, για την καλύτερη πληροφόρησή του τόσο σε στοιχεία πωλήσεων αγορών όσο και για την καλύτερη επικοινωνία του με  Μέλη και Προμηθευτές, ο Όμιλος έχει αναπτύξει, ήδη από το 2006, μηχανογραφικό σύστημα με on line σύνδεση με τα Μέλη του. Και αυτό, διότι πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους πληροφόρησης και επικοινωνίας.