ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τόπος Δραστηριοποίησης
Γεώργιος Παπαντώνης Πρόεδρος Καρδίτσα
Γεώργιος Γεωργάκος Αντιπρόεδρος Βόλος
Γεώργιος Αράπης Μέλος Πάτρα
Γεώργιος Κλιμαντήρης Μέλος Ζαχάρω Ηλείας
Ιωάννης Πάππου Μέλος Ρόδος
Βαγγέλης Μπουρίτης Μέλος Κύθνος

 

Στελέχη Κεντρικών Υπηρεσιών

Σπύρος Τσίχλης Διευθυντής Αγορών
Ελευθέριος Μπιμπής Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων
Αγγελική Γκούμα Λογιστήριο
Μάγδα Κουτσιούκη Λογιστήριο
Κυριακή Μουρτίκα Τμήμα Αγορών
Ρόζα Θεοπούλου Τμήμα Αγορών
Εύη Αναστασίου Τμήμα Αγορών

Συνεργάτες

Γρηγόρης Βάσσης Υπεύθυνος Λογιστιρίου
Παναγιώτης Καραστρατής Νομικός Σύμβουλος