ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τόπος Δραστηριοποίησης
Γεώργιος Παπαντώνης Πρόεδρος Καρδίτσα
Γεώργιος Γεωργάκος Αντιπρόεδρος Βόλος
Γεώργιος Αράπης Μέλος Πάτρα
Γεώργιος Κλιμαντήρης Μέλος Ζαχάρω Ηλείας
Ιωάννης Πάππου Μέλος Ρόδος
Βαγγέλης Μπουρίτης Μέλος Κύθνος

 

Στελέχη Κεντρικών Υπηρεσιών

Σπύρος Τσίχλης Διευθυντής Αγορών
Μάγδα Κουτσιούκη Λογιστήριο
Ρόζα Θεοπούλου Λογιστήριο
Κυριακή Μουρτίκα  Τμήμα Αγορών
Εύη Αναστασίου Τμήμα Αγορών
Σωτηρία Καρτσούκη Γραμματέας Διοίκησης

Συνεργάτες

Γρηγόρης Βάσσης Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Παναγιώτης Καραστρατής Νομικός Σύμβουλος