Προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας “ΑΣΤΕΡΑΣ”

Τα προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας “ΑΣΤΕΡΑΣ” σχεδιάζονται ώστε να συνδυάζουν την χαμηλή τιμή με σταθερά εγγυημένη ποιότητα. Για το λόγο αυτό, όλα τα προϊόντα “ΑΣΤΕΡΑΣ” υπόκεινται συνεχώς σε κρατικό αναγνωρισμένο ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις των προϊόντων πραγματοποιεί το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΕΓΕΠ) του ΕΘΙΑΓΕ –ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΡΕΥΝΑΣ, στο οποίο απευθύνεται ο Όμιλος για τον έλεγχο και τη χορήγηση Πιστοποιητικών Αναλύσεων.

Ο αριθμός των κωδικών Ιδιωτικής Ετικέτας ανέρχεται σήμερα στους 225 και καλύπτει σχεδόν όλες τις κατηγορίες, ικανοποιώντας μεγάλο ποσοστό των καθημερινών αναγκών του καταναλωτή.