ΜΕΊΩΣΗ ΤΙΜΏΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΕΤΙΚΈΤΑΣ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ο Όμιλος καλεί τα Μέλη του να μη περάσουν προς το καταναλωτικό κοινό καμία αλλαγή τιμοκαταλόγου από τις Προμηθεύτριες Εταιρείες, στο σύνολο των υπόλοιπων προϊόντων μέχρι τέλος του έτους.

Η ενέργεια αυτή υποδηλώνει τόσο την κατανόηση του Ομίλου έναντι της σημερινής οικονομικής δυσχέρειας του καταναλωτικού κοινού, όσο και την ανταπόδοση της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει αυτό στην μακρόχρονη πορεία του Ομίλου.