Συνάντηση Μελών Ομίλου με Ιταλούς προμηθευτές

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Γιώργος Παπαντώνης αναφέρθηκε στα σημαντικά γεγονότα του κλάδου που σημάδεψαν τη χρονιά που πέρασε, όπως στη συγχώνευση μεγάλων Εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών σε μια νέα μεγάλη επωνυμία, στην έναρξη της πώλησης επώνυμων προϊόντων από τα καταστήματα discounts  καθώς και στην νέα μορφή σχημάτων/συνεργειών που απαρτίζονται από ΄Ελληνες λιανέμπορους.

 

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Υπεύθυνος εγκατάστασης και λειτουργίας του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος του Ομίλου, ο οποίος εξήγησε στους παρευρισκόμενους τις παραμέτρους της συνεργασίας αυτής και αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα που είχε η εγκατάσταση για τα πρώτα Μέλη του Ομίλου που συμμετέχουν πιλοτικά στο σύστημα.

Ακολούθησε η εισήγηση Στελέχους μεγάλης εταιρείας επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, το οποίο ανέλυσε στα Μέλη του ΑΣΤΕΡΑ την αναγκαιότητα ύπαρξης στοιχείων τόσο της αγοράς όσο και της θέσης του Μέλους σ’ αυτήν, αλλά και γενικότερα της θέσης του ΑΣΤΕΡΑ στο σύνολο της αγοράς.

Στην έναρξη του β΄ μέρους των εργασιών πήρε τον λόγο ο Διευθυντής του Ομίλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ύπαρξης αποθηκευτικού χώρου, στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα μιας τέτοιας ενέργειας και στην μελέτη που γίνεται για τη δημιουργία του ή την μίσθωσή του. Ενημέρωσε επίσης ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη και προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των Μελών, εν όψει των εισαγωγών από την Ιταλία, ο ΄Ομιλος έχει κλείσει συμφωνία για συνεργασία με μεγάλη Εταιρεία Logistics,  για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων.

Το ενδιαφέρον όλων των παρευρισκομένων επικεντρώθηκε στην συνεργασία του Ομίλου με Ιταλικούς οίκους, τα προϊόντα των οποίων παρουσιάζονταν στην αίθουσα και διανεμήθηκαν στα Μέλη για δοκιμή. Οι εκπρόσωποι των Εταιρειών αυτών παρουσίασαν τις εταιρείες και τα προϊόντα τους, με τη βοήθεια διερμηνέα, και ανέλυσαν, από κοινού και με το ΔΣ, τις παραμέτρους της συνεργασίας με τον ΄Ομιλο και τα οφέλη που θα προκύψουν για τα Μέλη του. Επίσης, δέχθηκαν πολλές ερωτήσεις και έδωσαν διευκρινιστικές απαντήσεις στους παρευρισκόμενους.  

Μια χρυσή λίρα Αγγλίας παλαιάς κοπής (1911) ήταν το αντίτιμο του τυχερού της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, το οποίο κέρδισε Μέλος του Ομίλου ΑΣΤΕΡΑΣ από την περιοχή της Μεσσηνίας.

Οι εργασίες της ΓΣ ολοκληρώθηκαν αργά το μεσημέρι, και οι παρευρισκόμενοι αποχώρησαν με το αίσθημα της ικανοποίησης για την υλοποίηση των σχεδίων που είχαν ανακοινωθεί στην προηγούμενη συνάντηση.